Slide background

ERP SOFTWARE FOR FRUIT AND VEGETABLE COMPANIES

Slide background

ERP SOFTWARE FOR PROPERTY MANAGEMENT

Slide background

3PL SOFTWARE FOR STORAGE AND TRANSHIPMENT

Slide background

OUR SOFTWARE SOLUTIONS

STANDARD & CUSTOMISED SOLUTIONS

RPO ICT SOLUTIONS


Tailor-made ICT solutions


At RPO ICT Solutions we provide total peace of mind. With our hardware and software we ensure that you can focus on your core activities. So you can do what you are good at: run a business. No need to spend time or energy sorting out ICT-related issues. Software should just work. Period. Want to update your records without hassle? Our software can be accessed through your own computer at the office or online via your laptop. No matter where you are, you will always have access to important information about things such as purchasing, sales or stock.

With our software:

• you simplify processes
• you improve your results

For nearly 30 years, we have been delivering software for:

• fruit and vegetable companies
• property managers
• storage and transhipment companies

Want to know what the best ICT solution is for your business? We will always give you tailored advice and will be happy to drop by to find out how we can help.
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Freshng


Get to work straightaway with ERP software


Freshng supports fruit and vegetable professionals: importers, exporters and wholesalers. With our smart software you can automate key business processes. No matter whether you have 250 employees or just the one, Freshng is suitable for all fruit and vegetable businesses. With Freshng, you can control all processes related to purchasing, sales, relationship management, logistics, invoicing and finance.

more information

Lexmark mei juni 2015 

    Model
Normaal
Promo
Korting
    Kleurenlaser MPF's      
    Lexmark CX410e
    Lexmark CX410de
    Lexmark CX410dte
€531,-
€593,-
€753,-
€283,-
€312,-
€401,-
47%
47%
47%
    Kleurenlaserprinter      
    Lexmark CS410n 
    Lexmark CS410dn
€271,-
€321,-
€143,-
€172,-
47%
47%
    Zwart-wit laser MPF      
    Lexmark MX510de €673,- €343,- 49%
    Zwart-wit laserprinter      
    Lexmark MS415dn €247,- €140,- 47%

De korting geldt bij bestellingen die voor 30 juni om 12.00 uur geplaatst zijn. 


Indien u interesse heeft in een van onze aanbiedingen, verzoeken wij u per omgaande contact op te nemen met ons. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT~Office Voorwaarden, modules Algemeen en module 10 - Overige diensten en module 11 Verkoop van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur en andere zaken, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840, van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn op internet beschikbaar op het volgende adres: http://www.rpo.nl/algemenevoorwaarden/. Op verzoek zenden wij de algemene voorwaarden kosteloos toe per post. Door ondertekening van deze offerte verklaart afnemer in te stemmen met de voorwaarden en bepalingen zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde algemene voorwaarden en modules en bevestigt een exemplaar in zijn bezit en/of gelezen en begrepen te hebben en zal hierin in hoedanigheid van afnemer gebonden zijn. RPO adviseert afnemer nadrukkelijk een afdruk van de van toepassing zijnde voorwaarden te maken en deze te behouden voor toekomstig gebruik. De van toepassing zijnde voorwaarden, dit transactiedocument en alle toepasselijke bijbehorende bijlagen en/of addenda vormen de volledige en exclusieve verklaring van de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan. De voornoemde documenten naar waar wordt verwezen, treden in plaats van alle voorgaande mondelinge en schriftelijke afspraken tussen partijen. Door dit document te ondertekenen gaan beide partijen akkoord met de bepalingen van dit transactiedocument dat mogelijk is gewijzigd of aangepast. Voor tarieven betreffende garantieafhandelingen en installatie verwijzen wij u graag naar ons jaarlijks informatiebulletin waarin wij u informeren over die tarieven voor het lopende jaar. Voor orders onder de € 150,00 berekenen wij € 15,00 orderkosten door.